ป้ายกำกับ :

บริหารเงินหลังเกษียณ

การบริหารเงินหลังเกษียณ

หากกูเกิ้ลคำว่า “บริหารเงินหลังเกษียณ” จะมีผลลัพธ์อยู่  1.14 ล้านรายการ ส่วนใหญ่แนะนำเหมือนๆ กัน คือ ให้จัดสรรเงินกองทุน หรือเงินบำเหน็จที่ได้รับเมื่อครบกำหนดเกษียณอายุ เพื่อการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันส่วนหนึ่ง เพื่อดูแลสุขภาพยามเจ็บไข้ได้ป่วยอีกส่วนหนึ่ง และส่วนสุดท้ายเพื่อการลงทุนในสัดส่วนที่แตกต่างกันไป แต่โดยทั่วไปก็อยู่ในระดับร้อยละ 10 ถึง 20 ของเงินก้อนที่ได้รับมา ผลลัพธ์อื่นๆ จากกูเกิ้ล ก็เป็นการขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ที่ผู้สูงอายุสามารถเลือกลงทุนได้

เพิ่มเพื่อน