ป้ายกำกับ :

บัญชีหนี้สิน

ป.ป.ช.เปิดทรัพย์สิน 6 ส.ส.พ้นตำแหน่ง

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ ส.ส. กรณี

เพิ่มเพื่อน