ป้ายกำกับ :

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

‘สนข’ จับมือ ‘สหรัฐฯ’ พัฒนาระบบขนส่งดันไทยศูนย์กลางโลจิสติกส์อาเซียน

‘สนข.’MOU ‘สหรัฐฯ’ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พัฒนาระบบขนส่งทางราง หวังลดต้นทุนโลจิสติกส์ สร้างโอกาสทางการแข่งขัน เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ครอบคลุมทุกมิติ ดันไทยสู่ศูนย์กลางโลจิสติกส์อาเซียน

เพิ่มเพื่อน