ป้ายกำกับ :

บาดแผลของแผ่นดิน

แกนนำต้านการรุก 'หัวเขาแดง' เชิญ 'ประยุทธ์-จุรินทร์' ชมนิทรรศการ'บาดแผลของแผ่นดิน'

แกนนำต้านการบุกรุกโบราณสถานเมืองเก่าสงขลา เชิญ ‘ประยุทธ์-จุรินทร์’ ชมชุดนิทรรศการ ‘บาดแผลของแผ่นดิน’ ลงไปดูความฉิบหายที่เกิดขึ้นจริงบนแหล่งโบราณสถานหัวเขาแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา 29 เม.ย.นี้

เพิ่มเพื่อน