ป้ายกำกับ :

บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข

รัฐบาลไฟเขียว 5 ข้อแก้ปัญหาบุคคลากรสาธารณสุขขาดแคลน

รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาบุคลากรสาธารณสุข เห็นชอบ 5 ข้อ ไฟเขียวเพิ่มหมออีก 10,929 คน ภายในปี 2569 มีหมอเพิ่มเป็น 35,578 ตำแหน่ง แก้ปัญหาภาระงานล้นมือ

เพิ่มเพื่อน