ป้ายกำกับ :

บุญธรรม เลิศสุขีเกษม

4 วันอันตรายปีใหม่! สังเวย 218 ศพ เจ็บ 1,647 คน

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ในฐานะประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี

5 วันอันตรายปีใหม่! สังเวย 263 ศพ เจ็บ 2,198 ราย อุบัติเหตุ 2,221 ครั้ง

ศปถ. สรุป 5 วันอันตรายปีใหม่ เกิดอุบัติเหตุรวม 2,221 ครั้ง เสียชีวิต 263 ราย บาดเจ็บ 2,198 คน เชียงใหม่แชมป์อุบัติเหตุมากสุด กทม.ตายสูงสุด

เพิ่มเพื่อน