ป้ายกำกับ :

บุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์

เผยโอนเงินสมทบเกิน คืนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ให้ผู้ประกันตน ม.40 ไปแล้ว 2.9 ล้านราย

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึง ผลการดำเนินงานคืนเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา

เพิ่มเพื่อน