ป้ายกำกับ :

บุตรหลาน 6 เดือน-4 ปี

รัฐบาลชวนผู้ปกครองพาบุตรหลาน 6 เดือน - 4 ปี รับวัคซีน ป้องกันโควิด-19

รัฐบาลเชิญชวนผู้ปกครอง พาบุตรหลาน 6 เดือน-4 ปี รับวัคซีน ป้องกันโควิด-19 ได้แล้วในโรงพยาบาลทั่วประเทศ เพิ่มภูมิคุ้มกันเด็กเล็กลดเสี่ยงจากแนวโน้มการแพร่ระบาดในต่างประเทศมากขึ้น

เพิ่มเพื่อน