ป้ายกำกับ :

บ้านบ่ออิฐ

ชาวประมงพื้นบ้านสงขลา ปรับเรือจับกุ้งปูปลา หันตกปลาหมึกแทนตามสภาพฤดูกาล

ชาวประมงพื้นบ้าน บ้านบ่ออิฐ ปรับสภาพเรือตามฤดูกาลเนื่องจากในช่วงนี้ชายฝั่งทะเลบ้านบ่ออิฐกุ้งปลาปูลดน้อยลง เนื่องจากหมดฤดูกาล แต่มีปลาหมึกบริเวณชายฝั่งเข้ามาทดแทน ชาวประมงพื้นบ้าน จึงต้องดัดแปลงเรือประมงจากเรืออวนกุ้งปูปลา มาเป็นเรือไดรหมึก อีกทั้งช่วงนี้น้ำมันแพงจำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายเพื่อความอยู่รอด

เพิ่มเพื่อน