ป้ายกำกับ :

บ้านพระราชทาน

สิริมงคลสูงสุด ในหลวงพระราชทานบ้านให้ราษฎรจ.ชัยภูมิ

9 ธ.ค.2564 – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา องคมนตรี  ไปเป็นประธานในพิธีมอบบ้านพระราชทานให้แก่ครอบครัวนางสันธิยา  บรรลังกุล  ราษฎรตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ที่ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกา ขอพระราชทานความช่วยเหลือ

เพิ่มเพื่อน