ป้ายกำกับ :

บ้านห้วยโก๋น

สงครามชีวิตครั้งใหม่...ริมทางหลวง 101 น่าน-ห้วยโก๋น

ระหว่างสงครามประชาชนกับอำนาจรัฐเมื่อ 40-50 ปีก่อน จังวัดน่านเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีการสู้รบกันอย่างดุเดือด ‘บ้านห้วยโก๋น’ อ.ทุ่งช้าง ใกล้ชายแดนประเทศลาว

เพิ่มเพื่อน