ป้ายกำกับ :

บ้าน วัด โรงเรียน

รร.วัดทุ่งลาดหญ้า ใช้หลักบวร และความเข้มแข็งของชุมชน มาขับเคลื่อนการศึกษาจนประสบความสำเร็จ

คำว่า “บวร” หมายถึงการนำบ้าน วัด โรงเรียน มาผสานสัมพันธ์ในการพัฒนาเด็ก เกิดเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้มีการพัฒนาทั้งในด้านวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต ซึ่งหลักการดังกล่าวทาง รร.วัดทุ่งลาดหญ้า จ.กาญจนบุรี ได้นำมาผสมผสานกับความเข้มแข็งของชุมชน

เพิ่มเพื่อน