ป้ายกำกับ :

ปฏิเสธข่าว

สรรพากร ปัดข่าวเก็บภาษีเดินทางออกนอกราชอาณาจักรครั้งละ 1 พันบาท

ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข่าว กรณีกรมสรรพากรเตรียมจะเก็บภาษีเดินทางออกนอกราชอาณาจักร โดยเก็บครั้งละ 1,000 บาทต่อคน สำหรับการเดินทางโดยเครื่องบินโดยสารไปต่างประเทศ และคนละ 500 บาท เมื่อเดินทางด้วยรถยนต์หรือเรือ

เพิ่มเพื่อน