ป้ายกำกับ :

ปธส.10

รมว.ทส. วราวุธ เป็นประธานปิดการอบรมหลักสูตร ปธส.10

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานในพิธีปิด การศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 (ปธส.10)

เพิ่มเพื่อน