ป้ายกำกับ :

ประกาสิทธิ์ พรประภา

กลุ่มสยามกลการ แต่งตั้ง ประกาสิทธิ์ พรประภา นั่งแท่นกรรมการผู้จัดการใหญ่

กลุ่มสยามกลการ ประกาศแต่งตั้งคุณประกาสิทธิ์ พรประภา ขึ้นดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามกลการ จำกัด

สยามกลการตั้ง 'ประกาสิทธิ์ พรประภา' นั่งแท่นกรรมการผู้จัดการใหญ่

กลุ่มสยามกลการประกาศแต่งตั้งคุณประกาสิทธิ์พรประภาขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทสยามกลการจำกัดพร้อมขับเคลื่อนองค์กรด้วย Core Values “ซื่อสัตย์สามารถขยัน” สร้างความเป็นหนึ่งเพื่อพัฒนากลุ่มธุรกิจให้ยั่งยืน

เพิ่มเพื่อน