ป้ายกำกับ :

ประชากรดิจิทัล

เชิญเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมการยกระดับสมรรถนะประชากรดิจิทัล

เชิญเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมการยกระดับสมรรถนะประชากรดิจิทัล
ครั้งที่ 5 วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30–16.30 น.
หลักสูตร การปรับใช้ระบบความปลอดภัยดิจิทัลกับชีวิตประจำวัน (Digital Security Safety & Privacy)

เพิ่มเพื่อน