ป้ายกำกับ :

ประชาชนพอใจการเลือกตั้ง

'นิด้าโพล' ชี้ประชาชนพอใจผลการเลือกตั้ง ชี้ถ้ามีการลงคะแนนใหม่ก็เลือกพรรคเดิม

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ประชาชนพอใจกับผลการเลือกตั้งหรือไม่” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

เพิ่มเพื่อน