ป้ายกำกับ :

ประชาชนรู้สึกเครียดกับเรื่องปากท้อง

ดุสิตโพลชี้ผลสำรวจพบประชาชนเครียดเรื่อง 'จัดตั้งรัฐบาล' เพิ่มขึ้น

นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยว่า
“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เพิ่มเพื่อน