ป้ายกำกับ :

ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง ประเทศไทยแข็งแรง

สธ.เดินหน้าต่อเนื่อง 2566 'ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย' สู่เป้าหมาย 'ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง ประเทศไทยแข็งแรง'

กระทรวงสาธารณสุข เร่งดำเนินกิจกรรม “ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย” คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุแล้ว 5.2 ล้านคน จัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ 586

เพิ่มเพื่อน