ป้ายกำกับ :

ประชาธิปไตยแบบไทยๆ

นักประวัติศาสตร์ ลั่น สถาบันพระมหากษัตริย์คือความเป็นไทย อย่าปล่อยให้อ้ายอีตัวใดแบ่งแยกทำลาย

‘เทพมนตรี’ ย้อนประวัติศาสตร์ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และพลเมือง มีรากเหง้าที่มาร่วมกัน สถาบันพระมหากษัตริย์คือความเป็นเอกลักษณ์ในความเป็นไทย อย่าปล่อยให้ อ้ายอีตัวใด เข้ามาแบ่งแยกทำลาย

เพิ่มเพื่อน