ป้ายกำกับ :

ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) การรถไฟฯ

บอร์ด รฟท. เคาะศิริราชจ่ายค่าเช่าที่ 161 ล้านบาท

นางสาวมณฑกาญจน์ ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) การรถไฟฯ เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2566 ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบทบทวนมติบอร์ดฯครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2563 กร

เพิ่มเพื่อน