ป้ายกำกับ :

ประทานสัมโมทนียกถา

สมเด็จพระสังฆราช ขอบิณฑบาต ช่วยกันรักษาเอกลักษณ์ชาติไทยเป็นเมืองแห่งรอยยิ้ม

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เพิ่มเพื่อน