ป้ายกำกับ :

ประธานสภาผู้แทนราษฎร 2566

ผลโพลชี้ 'ประธานสภา' ต้องเป็นกลาง มีประสบการณ์และไม่จำเป็นต้องมาจากพรรคอันดับหนึ่ง

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ประธานสภาผู้แทนราษฎร 2566” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2566

เพิ่มเพื่อน