ป้ายกำกับ :

ประธานสหภาพแรงงานได้กิ้น

'มานิตย์ ปิยัง' ยกเหตุผล 12 ข้อที่ลูกจ้างจะต้องเลือก 'พรรคพลัง' เบอร์ 9

“มานิตย์ ปิยัง” ประธานสหภาพแรงงานไดกิ้น ยกเหตุผล 12 ข้อ หลักประกันลูกจ้าง เหตุผลที่ลูกจ้างจะต้องเลือก “พรรคพลัง” เบอร์ 9

เพิ่มเพื่อน