ป้ายกำกับ :

ประเทศที่มีความมั่งคั่ง

นายกฯ ปลื้มสถาบันคลังสมองมะกันยกไทยมั่งคั่งอันดับ 55 ของโลก

​นายกฯ ยินดีสถาบัน Atlantic Council จัดอันดับไทยเป็นประเทศที่มีความมั่งคั่งอันดับที่ 55 ของโลก อับดับ 3 ของอาเซียน คะแนนด้านสุขภาพสูงสุดสะท้อนศักยภาพและความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขไทย

เพิ่มเพื่อน