ป้ายกำกับ :

ปรับค่าเอฟทีขายปลีก

เฮ! ’กกพ.’ เคาะลดค่าไฟฟ้าเหลือ 4.45 บาทต่อหน่วยมีผล ก.ย. 66

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการประชุม ครั้งที่ 34/2566 (ครั้งที่ 862) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 มีมติรับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นค่าเอฟที และได้พิจารณากรณีศึกษาการปรับค่าเอฟทีขายปลีก สำหรับเรียกเก็บในงวดเดือนกันยายน – ธันวาคม 2566

เพิ่มเพื่อน