ป้ายกำกับ :

ปราโมทย์ พรหมอินทร์

กองทัพภาคที่ 4 สั่งลงทัณฑ์ทางวินัยกำลังพลประพฤติตนไม่เหมาะสมทางการเมือง

พล.ต.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะโฆษกกองทัพภาคที่ 4 ชี้แจงกรณีตามที่ได้ปรากฏเป็นข่าวว่ามีกำลังพลในสังกัดกองทัพ

เพิ่มเพื่อน