ป้ายกำกับ :

ปราโมทย์ เจริญศิลป์

นายกสมาคมชาวนาฯ ร้องนายกฯ ให้สำนักงบฯทบทวนตามข้อเสนอของกรมการข้าว

นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยและนายเดชา นุตาลัยอุปนายกสมาคม ทำหนังสือร้องถึงนายกรัฐมนตรี

เพิ่มเพื่อน