ป้ายกำกับ :

ปลูกกัญชาทางการแพทย์

Nedcann Group จับมือ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมศึกษาวิจัยปลูกกัญชาทางการแพทย์ ให้ได้มาตรฐาน GACP

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมมุจลินทร์ โรงแรมวังสวนสุนันทา กรุงเทพฯ ได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOA Sign Ceremony) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับบริษัท Nedcann LLC

เพิ่มเพื่อน