ป้ายกำกับ :

ปลูกไม้มีค่า

“ปลูกไม้มีค่าเป็นบำนาญ มีเงินล้านยามชรา”

แนวคิดการปลูกต้นไม้มีค่าเพื่อเป็นบำนาญในยามชราเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อย โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ เกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา

เพิ่มเพื่อน