ป้ายกำกับ :

ปัญหาของชาวนา

นายกฯ การันตียกระดับคุณภาพชีวิตชาวนา

นายกฯ กล่าวเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ยืนยันรัฐบาลยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนาให้ดีขึ้น ผ่านนโยบายการประกันรายได้ เพื่อให้พี่น้องชาวนาทุกคนมีหลักประกันรายได้ที่มั่นคง

เพิ่มเพื่อน