ป้ายกำกับ :

ปัญหาค่าครองชีพ

นายกฯจี้พาณิชย์ช่วยแก้ปัญหาค่าครองชีพแพง

“นายกฯ” ห่วงประชาชนได้รับผลกระทบปัญหาค่าครองชีพแพง จากสินค้าขึ้นราคา สั่งการ ก.พานิชย์ ร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง เร่งกำหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยไม่ให้กระทบกลไกตลาด

เพิ่มเพื่อน