ป้ายกำกับ :

ปัญหาสิ่งแวดล้อม

องค์กรพิทักษ์สัตว์ฯเผยรายงานเชิงลึก ชี้ “ปรับระบบปศุสัตว์” สร้างสังคมเป็นธรรมและยั่งยืน

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ชี้การเลี้ยงสัตว์แบบอุตสาหกรรม สร้างปัญหาสิ่งแวดล้อม และความไม่เป็นธรรมทางสังคม

เพิ่มเพื่อน