ป้ายกำกับ :

ปาฐกถาไพบูลย์วัฒนศิริธรรม...ครั้งที่ 9

‘ปาฐกถาไพบูลย์วัฒนศิริธรรม...ครั้งที่ 9’ “นโยบายของจริง ประชาชนร่วมได้จริง สังคมได้ประโยชน์จริง”

วันนี้ (21 เมษายน) เวลา 9.00-12.00 น. ที่หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ มีการจัดงาน

เพิ่มเพื่อน