ป้ายกำกับ :

ปิดประชุม

สภาปิดแต่หัววัน 'สุชาติ' สั่งเลื่อนลงมติผลศึกษาขุดคลองไทยฯ

ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาฯ คนที่สอง ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้พิจารณารายงานผลการพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทและการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

'ชินวรณ์' อัดฝ่ายค้านอยู่อภิปรายแต่ไม่ยอมแสดงตน เป็นเกมการเมืองทำสภาล่ม

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล)

สภาล่ม 'สุชาติ' ชิงปิด-บอกองค์ประชุมไม่ครบ ช่วงโหวตร่างพรบ.อนุญาโตตุลาการ

ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาฯ ที่มีนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม วาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่…)

เพิ่มเพื่อน