ป้ายกำกับ :

ป่าชุมชนต้นแบบ

“วิถีคนกับป่า” และ “เห็ดถอบ” ขุมทรัพย์จากแผ่นดิน ที่ ‘ป่าชุมชนต้นแบบ’ บ้านยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

“เมื่อก่อนคนมักจะเหมารวมว่าอำเภออมก๋อยเป็นพื้นที่ที่มีการเผาป่า ทำให้เกิดฝุ่นควันและมลพิษคลุมเมืองเชียงใหม่ แต่ความจริงแล้วอมก๋อยเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านช่วยกันดูแลรักษาและอยู่ร่วมกับป่ามา

เพิ่มเพื่อน