ป้ายกำกับ :

ป่าชุมชนบ้านแปดอุ้ม

ชุมชนบ้านแปดอุ้ม..รักษ์ไม้พะยูง นำร่องใช้นวัตกรรมNCAP ‘ต้นแบบ’จิตอาสาเฝ้าระวังป่า 

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่มีป่าไม้พะยูงที่สมบูรณ์  ในขณะที่การลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยกำลังขยายวงกว้างขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะในบริเวณที่เรียกขานกันว่า “สามเหลี่ยมมรกต”  ซึ่งเป็นตะเข็บชายแดนเชื่อมระหว่างประเทศไทย-ลาว-กัมพูชา 

เพิ่มเพื่อน