ป้ายกำกับ :

ผลของการติดเชื้อโควิด-19 ต่อ ไต หัวใจ และสมอง

‘หมอธีระ’ ยกงานวิจัยสหรัฐฯ ผลการติดเชื้อโควิด-19 ต่อ ‘ไต-หัวใจ-สมอง’

ความรู้จากการวิจัยล่าสุดชี้ให้เห็นว่า การติดเชื้อโรคโควิด-19 นั้นไม่ใช่แต่ติดเชื้อจบที่ทางเดินหายใจ แต่ส่งผลต่ออวัยวะต่างๆ ในร่างกายด้วย ทั้งไต หัวใจ สมอง

เพิ่มเพื่อน