ป้ายกำกับ :

ผลบวกลวง

ผอ.กลุ่มงานวิจัยฯไอโอเทค วิเคราะห์ 5 ประเด็น ความเป็นไปได้ ชุดตรวจ ATK ให้ผลบวกลวง

ผอ.กลุ่มงานวิจัยฯไอโอเทค วิเคราะห์ 5 ประเด็น ความเป็นไปได้ ชุดตรวจ ATK ให้ผลบวกลวง ขึ้น 2 ขีดแบบไม่ได้ติดเชื้อไวรัสโรคโควิด-19 อาทิ ชุดตรวจไม่ได้มาตรฐาน การปนเปื้อนของอุปกรณ์

เพิ่มเพื่อน