ป้ายกำกับ :

ผลิตปิโตรเลียม รอบที่ 24

นายกฯ ผลักดันความมั่นคงพลังงาน ส่งเสริมสำรวจแหล่งพลังงานในประเทศ เพื่อสร้างรายได้

นายกฯ ผลักดันความมั่นคงพลังงาน ส่งเสริมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจแหล่งพลังงานในประเทศ เพื่อสร้างรายได้ เพิ่มการจ้างงาน ยันเปิดให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม รอบที่ 24 ส่งผลดีต่อภาคเศรษฐกิจ

เพิ่มเพื่อน