ป้ายกำกับ :

ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

ข่าวดี สินค้าปศุสัตว์ไทย ส่งออกขยายตัวต่อเนื่อง 4 เดือน มูลค่ากว่า 8.5 หมื่นล้านบาท

นายกฯ ยินดี ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไทยขยายตัวต่อเนื่อง 4 เดือน ส่งออกแล้วกว่า 8.5 หมื่นล้านบาท คาดการณ์ปี 2566 ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ได้กว่า 3 แสนล้านบาท

เพิ่มเพื่อน