ป้ายกำกับ :

ผลไม้ภาคตะวันออก

เกษตรเดินหน้าบริหารจัดการไม้ผลภาคตะวันออกรับฤดูกาลเก็บเกี่ยว เน้นย้ำมาตรการคุมเข้มเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นสู่ผู้บริโภคและประเทศคู่ค้า

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในช่วงระหว่างนี้เรื่อยไปจนถึงประมาณเดือนกันยายน

เพิ่มเพื่อน