ป้ายกำกับ :

ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา

‘เนือยนิ่ง’โจทย์ใหญ่ที่’โรงเรียน’ต้องช่วยแก้ไข

เด็กไทยนอกจากเผชิญปัญหาการกินที่ไม่สมดุลทั้งได้รับสารอาหารบางอย่างเกินหรือขาด ยังมีปัญหากิจกรรมทางกายต่ำ เพราะอยู่หน้าจอนานๆ

เพิ่มเพื่อน