ป้ายกำกับ :

ผูัสมัครส.ส.กทม.เขต 17

เด็กภท. แฉซ้ำ 'พิธา' ยังถือหุ้น ITV ไม่ใช่ในนามผู้จัดการมรดก

เด็ก ภท. แฉซ้ำ พิธา ยังถือหุ้น ITV ไม่ใช่ในนามผู้จัดการมรดก ยันมีชื่อคนร่วมมรดก 3 คน และยังไม่สละหุ้น ยกเคสตัวเองเปรียบเทียบ หุ้นมรดกตัวเดียวกัน แต่ดำเนินการสลักหลั

เพิ่มเพื่อน