ป้ายกำกับ :

ผู้ตรวจการเลือกตั้ง

เลือกตั้ง 2566 : รู้จักผู้ตรวจการเลือกตั้ง ผู้ช่วย กกต. ตรวจสอบการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย

ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ผู้ตรวจสอบการปฏิบัติงานในการจัดการการเลือกตั้ง ป้องกันการทุจริตการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการเลือกตั้ง และผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด

แต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด 423 คน ช่วย กกต. ตรวจสอบทุจริต

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)​ ได้จัดให้มีการจับสลากรายชื่อผู้ตรวจการเลือกตั้ง 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด

เพิ่มเพื่อน