ป้ายกำกับ :

ผู้ประกอบกิจการศูนย์ข้อมูล

โปรดเกล้าฯ แล้วยกเว้นภาษี VATผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์แก่ศูนย์ข้อมูล!

ผู้ให้บริการพื้นที่เซิร์ฟเวอร์แก่ผู้ประกอบกิจการศูนย์ข้อมูลเฮ! พระราชกฤษฎีกายกเว้นภาษีVAT ประกาศแล้ว ระบุให้ยื่นภายใน 5 ปีเพื่อรับสิทธิพิเศษ

เพิ่มเพื่อน