ป้ายกำกับ :

ผู้ประกันตนมาตรา 33

เปลี่ยนสถานะเป็น ผู้ประกันตนมาตรา 33 ไร้กังวล เมื่อนายจ้างขึ้นทะเบียนให้ภายใน 30 วัน

แนวโน้มเศรษฐกิจในประเทศมีทิศทางที่ดีขึ้น ทำให้เกิดธุรกิจการค้ากลับมาเปิดทำการ ส่งผลให้เกิดการจ้างงานได้เพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้นหากเกิดกรณีผู้ประกันตนมาตรา 39 หรือมาตรา 40 ที่ส่งเงินสมทบเองเป็นประจำทุกเดือน ได้กลับเข้าไปเป็นลูกจ้างในสถานประกอบการ

ลูกจ้างต้องรู้! สิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน เมื่อถูกเลิกจ้าง ลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง

สิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 นั้น ถือเป็นสิทธิที่ช่วยคุ้มครองลูกจ้างเมื่อถูกเลิกจ้าง ลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง

ผู้ประกันตน ม.33-ม.39 ห้ามลืม 16 ธ.ค.65.-31 มี.ค.66 ใช้สิทธิเปลี่ยนสถานพยาบาลได้

ประกันสังคมเตือน! ผู้ประกันตน ม.33 – ม.39 ประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาลปี 2566 ดำเนินการผ่าน 4 ช่องทางได้ตั้งแต่ 16 ธ.ค.65-31 มี.ค.66 ย้ำอย่าลืมใช้สิทธิทำฟันประจำปีวงเงิน 900 บาทก่อนสิ้น ธ.ค.

ผู้ประกันตนออกจากงาน รักษาสิทธิต่อเนื่อง รีบยื่นสมัครมาตรา 39

ประกันตนมาตรา 33 เป็นหนึ่งในแรงงานสำคัญที่เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง ดังนั้นสำนักงานประกันสังคมจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างหลัก

แจ้งผู้ประกันตน ม.33,39 อายุ 55 ปี อย่าลืมเช็กสิทธิรับเงินบำเหน็จ-บำนาญชราภาพ

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้แจ้งเตือนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ซึ่งมีอายุครบ 55 ปี และปัจจุบันมีสถานะสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนแล้ว ให้ตรวจสอบสิทธิการได้รับบำเหน็จ หรือบำเหน็จชราภาพ พร้อมกับยื่นขอรับเงิน

ประกันสังคม เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 เปลี่ยน รพ.ในปี 65 เตรียมยื่นเรื่องได้แล้ว ตั้งแต่ 16 ธ.ค.64 นี้

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แจ้งว่า สำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33

เพิ่มเพื่อน