ป้ายกำกับ :

ผู้ว่าการสถาบ้นวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ร้อง ป.ป.ช. ฟัน 'ผู้ว่าการ วว.' เกียร์ว่างไม่สอบพนักงานทำผิดกม.

‘ศรีสุวรรณ’ ยื่น ป.ป.ช. สอบ ‘ผู้ว่าสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ’ เกียร์ว่างไม่สอบพนักงานทำผิดกฎหมาย ปมจัดซื้อครุภัณฑ์ 5 ล้านบาท กลับปล่อยเกษียณราชการ

เพิ่มเพื่อน