ป้ายกำกับ :

ผู้ส่งออกเซลล์แสงอาทิตย์

พาณิชย์ปกป้องผู้ส่งออกเซลล์แสงอาทิตย์ของไทยบุกตลาดสหรัฐ

กรมการค้าต่างประเทศเดินหน้าปกป้องผู้ส่งออกเซลล์แสงอาทิตย์ของไทย กรณีสหรัฐอเมริกาไต่สวนการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน (Anti-Circumvention: AC) สินค้าเซลล์แสงอาทิตย์ พร้อมย้ำให้ความช่วยเหลือผู้ส่งออกไทยอย่างเต็มที่

เพิ่มเพื่อน