ป้ายกำกับ :

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

'สนข.' ผุดโมเดลบริการจัดจราจรแก้รถติดเมืองกรุง

“สนข.” เดินหน้าจัดทำโมเดลการพัฒนาระบบเทคโนโลยี เพื่อบริการจัดการจราจร แก้ปัญหารถติดในพื้นที่กรุงเทพฯ หวังใช้ระบบ CCTV และ GPS ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ

เพิ่มเพื่อน